De wereld van cadeaus

Een cadeau geven wordt gezien als het uitwisselen van een product zonder daar direct een tegenprestatie voor te hoeven leveren. In de meeste gevallen vindt het geven aan cadeau ook geheel vrijwillig plaats. Wanneer dit niet het geval is, kan er sprake zijn van diefstal. Mocht er sprake zijn van een betaling, dan is er wellicht sprake van handel. In dit artikel kom je alles te weten over de wereld van cadeaus.

Wederkerigheid

Doorgaans is het bij het geven van een cadeau niet gebruikelijk dat hierbij een tegenprestatie geleverd dient te worden. Echter wordt dit niet altijd verwacht van de andere partij. Dit is mede afhankelijk van culturele bepalingen en sociale afstand. Naarmate de sociale afstand groter is, neemt de verwachting van een tegenprestatie ook toe. Wanneer dit niet het geval is, kan dit leiden tot een negatieve wederkerigheid ten opzichte van die persoon. Dit kan uiteindelijk resulteren in bijvoorbeeld diefstal.

Cadeaus in iedere cultuur

Normaliter wordt het geven van een cadeau gedaan om een felicitatie bij te staan. Een cadeau wordt hierbij verpakt om het allemaal net wat specialer te laten lijken en tevens de nodige nieuwsgierigheid bij de ontvanger te wekken. Echter gaat het in ontvangst nemen van cadeaus niet overal hetzelfde. In sommige landen wordt bijvoorbeeld gewacht met het uitpakken van cadeaus totdat iedereen weg is. Dit om mogelijke teleurstellingen niet zichtbaar te laten lijken. En op andere plaatsen dien je je best te doen om het papier waarmee je cadeau is ingepakt niet te scheuren.

Cadeaus zijn ook immaterieel

Tot nu toe hebben we het alleen nog maar over materiële cadeaus gehad. Echter zijn er ook tal van cadeaus die immaterieel zijn. Zo kun je bijvoorbeeld de genezing van een botbreuk als een genezing zien. Ook wanneer je iemand na lange tijd weer ziet of spreekt kun je dit als een cadeau ervaren. Echter is de bepaling van immateriële cadeaus geheel anders ten opzichte van materiële cadeaus.